Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ile Erişkin (Yetişkin) Psikiyatrisi Arasındaki Farklar Nelerdir?
30 Mar 21

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ile Erişkin (Yetişkin) Psikiyatrisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çocuk ve erişkin psikiyatrisi arasındaki temel farklar şunlardır:

Yaş aralığı: Çocuk psikiyatrisi, 0-18 yaş arasındaki çocukları ve genç yetişkinleri kapsar. Erişkin psikiyatrisi, 18 yaş ve üzerindeki bireyleri kapsar.

Farklı gelişim dönemleri: Çocuklar ve erişkinler farklı gelişim dönemlerindedir ve bu dönemlerde fiziksel, zihinsel ve davranışsal farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar, tedavi yaklaşımlarının belirlenmesinde ve tedavinin planlanmasında önemlidir.

Farklı hastalıklar ve belirtiler: Çocuklar ve erişkinler için farklı psikolojik ve davranışsal bozukluklar mevcuttur ve bu bozukluklar farklı belirtiler gösterir. Çocuk psikiyatrisinde en sık karşılaşılan hastalıklar Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu ve depresyon iken, erişkin psikiyatrisinde en sık karşılaşılan hastalıklar depresyon, anksiyete bozuklukları ve madde kullanım bozukluklarıdır.

Tedavi yaklaşımları: Çocuk psikiyatrisinde tedavi yöntemleri genellikle oyun terapisi, ebeveyn eğitimi, sosyal beceri eğitimi, bireysel terapi, aile terapisi ve grup terapisi gibi yöntemlere dayanır. Erişkin psikiyatrisinde ise bireysel terapi, aile terapisi, grup terapisi, medikal tedavi ve kognitif davranış terapisi gibi yöntemlere dayanır.

Destek sistemleri: Çocuklar ve erişkinler için farklı destek sistemleri mevcuttur. Çocuklar genellikle aileleri, okulları ve arkadaşları tarafından desteklenirken, erişkinler ise iş yerleri, aile ve arkadaşları tarafından desteklenebilir. Bu destek sistemleri, tedavinin etkililiği ve başarısı üzerinde önemli bir rol oynar.

Rol modeli: Çocuklar genellikle ebeveynleri veya diğer yakınları tarafından etkilenebilir ve rol modeli olarak görülebilir. Erişkinler ise kendi yaşamları ve kararları üzerinde daha fazla kontrol sahibidir ve rol modeli olarak kendileri görülebilir.

Eğitim ve eğitim düzeyi: Çocuk psikiyatristleri genellikle pediatri, çocuk ve genç yetişkin sağlığı, çocuk psikolojisi gibi alanlarda eğitim görmüştür ve çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibidir. Erişkin psikiyatristleri ise erişkin sağlığı, erişkin psikolojisi ve diğer ilgili alanlarda eğitim görmüştür ve erişkinlerin gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibidir.

Medikal tedavi: Çocuklar ve erişkinler için farklı ilaçlar ve dozlar mevcuttur ve bu ilaçlar farklı etkiler gösterir. Çocukların vücutları ve metabolizmaları farklıdır ve bu nedenle çocuklar için uygun olan ilaçlar erişkinler için uygun olmayabilir. Ayrıca, çocukların vücutları hızlı bir şekilde değişir ve bu nedenle tedavilerin sıklıkla güncellenmesi gerekir.

Başvuru sebepleri: Çocuklar ve erişkinlerin psikiyatrik müdahaleye ihtiyaç duyma sebepleri farklıdır. Çocuklar genellikle okul başarısının düşmesi, davranış sorunları, aile içi çatışmalar, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi sorunlar nedeniyle müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Erişkinler ise stresli iş ortamları, aile içi çatışmalar, kaygı bozuklukları, depresyon, alkol veya madde kullanımı gibi sorunlar nedeniyle müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Tedavi süresi: Çocuk psikiyatrisinde tedavinin süresi genellikle daha kısadır ve hastalar daha hızlı iyileşme gösterirler. Erişkin psikiyatrisinde ise tedavinin süresi daha uzun sürebilir ve hastalar daha uzun bir süreçte tedavi gerektirebilir.


Bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, çocuklar ve erişkinler için farklı psikiyatrik yaklaşımlar ve tedaviler gerekmektedir ve her hastanın durumu ve ihtiyaçları özel olarak değerlendirilmelidir.

Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz