Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Kimdir?
30 Mar 21

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Kimdir?

Çocuk psikiyatristi, 18 yaşına kadar olan çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına odaklanan bir hekimdir. Ailelerle de çalışırlar ve ana odak noktaları gençlerin düşüncelerini, hissettiklerini ve hareketlerini etkileyen zihinsel sağlık koşullarını teşhis ve tedavi etmektir. Çocuk psikiyatristleri, çocuklar ve ergenlerle ilgili sosyokültürel, biyolojik, davranışsal, psikodinamik ve ailesel sorunları değerlendirmek ve tedavi etmek üzere eğitilirler. 

Psikiyatri, çok çeşitli ruh sağlığı koşullarını kapsayan özel bir tıp alanıdır. Çocuk psikiyatristleri, çocukların ve ailelerin depresyon ve anksiyete, otizm spektrum bozuklukları, yeme bozuklukları ve daha fazlasıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Bir çocuğun ruh sağlığı söz konusu olduğunda devreye girebilecek psikolojik ve biyolojik faktörler konusunda kapsamlı bilgi ve eğitime sahiptirler. 

Çocuk Psikiyatristi Ne İş Yapar?

Çocuk psikiyatristleri ne yapar? Bir çocuk psikiyatristi, ruh hali ve/veya davranış bozukluğu olan çocuklar için teşhis koyabilir ve tedavi planları oluşturabilir. Tedavi planları terapi, ilaç tedavisi veya ikisinin bir kombinasyonundan oluşabilir. Bir çocuğun genel bakım ekibinin bir parçası olarak, bir çocuk psikiyatristi başka bir yerde bulunmayan benzersiz bir eğitim ve bakış açısına sahiptir. 

Genel olarak, bir çocuk psikiyatristi şunları yapabilir:

 • Davranışsal, zihinsel, gelişimsel ve duygusal sağlığı değerlendirebilir
 • Psikiyatrik muayeneler gerçekleştirir
 • Gerektiğinde psikoterapi uygular
 • Gerektiğinde ilgili testleri yaptırır.
 • Gerektiğinde ve ihtiyaç halinde ilaç reçete eder.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi ruh sağlığı durumunu teşhis ve tedavi edi:

 • Anksiyete bozuklukları - örneğin panik bozukluklar veya ataklar, akut stres bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) veya fobiler.
 • Duygudurum bozuklukları - depresyon veya bipolar bozukluk gibi.
 • Davranış bozuklukları - dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), karşıt olma karşı gelme bozukluğu (ODD) veya davranış bozuklukları gibi. 
 • Psikotik bozukluklar - paranoya, şizoaffektif bozukluk, şizofreni veya sanrılar gibi. 
 • Kişilik bozuklukları - narsisistik kişilik ve sınırda kişilik bozukluğu dahil.
 • Yeme bozuklukları - bulimia, anoreksiya veya tıkınırcasına yeme gibi.
 • Gelişimsel bozukluklar - otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel engeller dahil.
 • Madde bağımlılığı - uyuşturucu veya alkol bağımlılığı ve/veya yoksunluk belirtileri.


Randevu almadan önce, "Bir çocuk psikiyatristine görünmemiz gerekir mi?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap çocuğunuzun durumuna göre değişir. Bazen tedavi planları yalnızca çocuğa odaklanırken, diğer zamanlarda ebeveynleri, öğretmenleri veya çocuğun hayatındaki diğer yetişkinleri ve aile üyelerini de içerebilir. 

İlaç tedavisi bazı durumlarda bir tedavi şekli olabilir. Psikiyatristler, olumsuz davranışları yeniden odaklamak veya bir ruh sağlığı durumunu tedavi etmek için ilaç reçetelemenin ne zaman faydalı olabileceğini bilirler. Ayrıca hangi tür davranış terapilerinin bir çocuğa yardım etmede en etkili olabileceğini de bilirler. 

Çocuk psikiyatristleri genellikle herkesin çocuk için aynı hedefe sahip olmasını sağlamakla aktif olarak ilgilenir ve buna katılırlar. Bir çocuk psikiyatristi, okul öğretmenleri ve idarecilerinden diğer doktorlara, dış kurumlara ve çocuğun hayatındaki diğer herkese kadar, çocuğun ruh sağlığının merkezde olduğu sağlam bir sürecin oluşturulmasına yardımcı olur.

Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz